CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Niêm yết, công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 978/QĐ - UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương
26/06/2023 03:39:51
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3265
Trước & đúng hạn: 3265
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 01:18:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC CHÍNH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tưởng

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 780 105

Email: tranvantuong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 9
Tất cả: 47,399