THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Bầu cử Trưởng thôn: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương.
31/05/2022 04:21:25

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ (2022-2024) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn dân cư, bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn.

Bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn dân cư thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn/khu: là 2,5 năm (hai năm rưỡi).

            Tiêu chuẩn để lựa chọn và bầu Trưởng thôn: Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, khu dân cư; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Do làm tốt công tác nhân sự đến nay 7/7 thôn trên địa bàn xã Đức Chính ứng cử Trưởng thôn đều là Đảng viên có độ tuổi trên 40 đến dưới 65 tuổi và có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên.

            Thời gian bầu cử trưởng thôn: Ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 trong toàn xã Đức Chính là Chủ nhật, từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 12/6/2022.

 
            Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo và Tổ bầu cử ở các thôn đang tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh trưởng thôn để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn dân cư.

Cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã Đức Chính hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình, tích cực đến các khu vực bỏ phiếu vào đúng thời gian quy định để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3232
Trước & đúng hạn: 3232
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 14:35:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC CHÍNH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tưởng

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 780 105

Email: tranvantuong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 154
Hôm nay: 298
Tất cả: 47,238