Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
73/QĐ-UBND 22/06/2022 Quyết định về việc thành lập BCĐ hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện xã Đức Chính năm 2022 UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
56/QĐ-UBND 25/05/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn xã Đức Chính nhiệm kỳ 2022 - 2024 UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
49/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã Đức Chính. UBND xã Tải file Tải về
55/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định Về việc thành lập Tổ Nông dân - Công an tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
20/KH-UBND 22/04/2022 Kế hoạch bầu trưởng thôn, khu dân cư Nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xã Tải file Tải về
40-QĐ/DU 21/04/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2022 - 2024 Đảng ủy xã Tải file Tải về
46/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
47/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
56/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định Về việc Kiện toàn Tổ rà soát thống kê các hộ xây dựng trên đất 03, đất công do UBND xã quản lý và nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
39/TB-UBND 04/04/2022 Thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
29-KH/ĐU 29/03/2022 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Đảng ủy xã Tải file Tải về
28-KH/ĐU 29/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Đức Chính (15/8/1947 – 15/8/2022) Đảng ủy xã Tải file Tải về
31-KH/ĐU 29/03/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“Về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới” Đảng ủy xã Tải file Tải về
32-KH/HU 29/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Huyện ủy Cẩm Giàng Tải file Tải về
51-NQ/ĐU 29/03/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn xã,giai đoạn 2022 - 2025 Đảng ủy xã Tải file Tải về
16/KH-UBND 23/03/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
12/KH-UBND 18/03/2022 Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
18/BC-UBND 14/03/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “ Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại,tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025. UBND xã Đức Chính Tải file Tải về
12/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về;Tải về;
12/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn xã Đức Chính UBND xã Đức Chính Tải file Tải về;Tải về;
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3498
Trước & đúng hạn: 3498
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2022 12:29:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC CHÍNH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tưởng

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 780 105

Email: tranvantuong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 12
Tất cả: 35,140